Minstemål

Mål for monteringer

LI-GA Porter

Liga Porter
Mål for montering:

For å kunne montere en LI-GA port må du ta hensyn til følgende minimumsmål:


Sideklaring (SK) 12 cm
Sideklaring mellom 2 porter 25 cm
Garasjens dybde (D), portens høyde + ca 80 cm
Minimum Overhøyde (OH) Uten Portåpner Med Liftmaster Portåpner
Enkle takskinner 28 cm 31 cm
Enkle takskinner med reduksjonsbeslag (inntil max. portbredde 350 cm) brukes ikke 28 cm
Doble takskinner, FRONTMONTERT 20cm 20 cm
Doble takskinner, BAKMONTERT 7 cm 10 cm
scroll up